Perfectionisme coach

Je … bent bang om fouten te makenbesteed veel tijd aan de punten en de komma’sstelt vaak dingen uit tot het laatste momentvindt het heel lastig keuzes te makenhebt een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel Herkenbaar? Perfectionisme. Perfectionistisch....