Onafhankelijk van jouw vraag, coach ik concreet en praktisch. Ik maak gebruik van ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Samen formuleren we het hoofddoel, jouw droom of wensen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en tijdgebonden). Vervolgens zetten we een stappenplan uit (GROW: goal, reality, obstacles, options, way forward).

 1. Waar wil je heen?
 2. Waar sta je nu?
 3. Wat zit je in de weg?
 4. Hoe kun je hiermee omgaan?
 5. Wat is nodig om je doel te bereiken?

Als jij bereid bent op zoek te gaan naar je gevoel, je kwetsbaarheid, krijg je een uniek inzicht in jezelf. Dit inzicht is noodzakelijk om het anders te gaan doen. Het geeft je je als het ware je ticket, die unieke handleiding waarmee je je eigen leven zo kan invullen als je het hebben wilt.

 • “Bij Iris krijg ik het gevoel dat ze met heel haar hart, het beste uit mij wil halen.”

  Janice
 • “Een goede coach leert je meer in je eigen kracht te staan. En dit is Iris gelukt.”

  Simone
 • “Ik voelde me heel erg bij Iris op mijn gemak en vond haar prettig nieuwsgierig en geïnteresseerd, zonder opdringerig te zijn.”

  Aukje
 • “Iris behandelde me niet als een porseleinen popje, dat was zeker niet altijd makkelijk, maar doordat ze dit met veel respect deed, bevorderde dat mijn ontwikkeling.”

  Annemiek